Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

 
            
 

 

 

 

 Gemeente wat God voluit dien, gedryf deur die Heilige Gees.

Funksionarisse

ORRELIS

KOSTER

ADMIN BEAMPTE

Dalene Grobler
Tel: 012 804 3751
Sel: 084 433 4397

Marie Horn
Tel: 012 804 8273
Sel: 082 978 0532

Francine van der Laan
Tel: 012 804 2855
 

     

Skriba Kerkraad

Skriba Ouderlinge

Kassier

Eddie Liebenberg
072 893 4252
 

Jan Horn
Tel: 012 804 8273
 

Karel van der Laan
Tel: 012 804 2855

     
Voorsitter Diakonie Skriba Diakonie Kassier Diakonie
Anton Liebenberg
Tel: 082 781 2643
 
Delene Snyman
Tel: 083 324 1071
 
Careylee van der Walt
Tel: 079 711 9907
 
Hulp beampte
Carena Liebenberg
Tel: 083 618 7678