Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

 
            
 

 

 

 

 Gemeente wat God voluit dien, gedryf deur die Heilige Gees.

Funksionarisse


PREDIKANT

Ds. Wicus vd Vyver
Tel: 012 804 1613
Sel: 083 476 9455

ORRELIS

KOSTER

ADMIN BEAMPTE

Dalene Grobler
Tel: 012 804 3751
Sel: 084 433 4397

Pieter Roos
Tel: 012 804 6103
Sel: 082 422 2828


Caréna Liebenberg
Tel: 083 618 7678
Sel : 083 618 7678
 

     

Skriba Kerkraad

Skriba Ouderlinge

Kassier

Eddie Liebenberg
072 893 4252
 

Jan Horn
Tel: 012 804 8273
 

Caréna Liebenberg
Tel: 012 804 2940
Sel: 083 618 7678

     
Voorsitter Diakonie Skriba Diakonie Kassier Diakonie
Anton Liebenberg
Tel: 082 781 2643
 
Vakant
 
Vakant