Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za      carena@gksilverton.co.za

 

Gemeente wat God voluit dien,

gedryf deur die Heilige Gees

 

 

Die Gereformeerde Kerk Silverton

Sondag 27 Mei 2018


 

 

10U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons.

 

van Ps 36:10

 


 

 

 

n Gemeente wat God voluit dien,

Gedryf deur die Heilige Gees