Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

 
            
 

 

 

 

 Gemeente wat God voluit dien, gedryf deur die Heilige Gees.

Wyke

BLOK A OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Koördineerder

Eugene Eagleton
Tel: 082 553 7545

Jan Strydom
Tel: 083 297 8517

Ria Nieuwoudt
Tel: 082 875 2877

 

 

 

 

WYK A1

Willie Snyman
071 876 7496

Delene Snyman
Tel: 083 324 1071

Beverley Burger
Tel: 072 099 6709

WYK A2

Frank Nickols
Tel: 082 557 4548

Jan Strydom
Tel: 083 297 8517

Denise de Ridder
Tel: 079 500 6786

WYK A3

Anton Versteeg
Tel: 083 449 2107

André Minnaar
Tel: 076 120 7154

Caréna Liebenberg
Tel: 083 618 7678

WYK A4

Eugene Eagleton
Tel: 082 553 7545

Fransie Seegers
Tel: 071 609 1677

Jeanri vd Walt
Tel: 084 303 7793

 

BLOK B

OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Koördineerder

Hennie Grobler
Tel: 012 804 3751
Anton Liebenberg
Tel: 082 781 2643
Marthie Nickols
Tel: 084 826 0667

 WYK B1

Wim van Lochem
Tel: 082 415 1119
Vakant Vakant

WYK B2

Jan Horn
Tel: 012 804 8273
Anton Liebenberg
Tel: 082 781 2643
Marie Horn
Tel: 012 804 8273

WYK B3

Hennie Grobler
Tel: 012 804 3751
Petro Venter
Tel: 082 452 2855
Liza Eagleton
Tel: 082 809 0212

WYK B4

Eddie Liebenberg
072 893 4252
Dalene Grobler
Tel: 079 319 9785
Margreet van Lochem
012 361 2736
 

BLOK C

OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Koördineerder

Herman Booysen
Tel: 012 804 7103
Danie Breedt
Tel 012 804 8941
Vakant

 WYK C1

Sarel Venter
Tel: 071 673 5353
Leendert Theunissen
Tel: 076 856 9688
Petro Brits
Tel: 082 953 9183

WYK C2

Boet Conradie
Tel: 012 804 9103
Danie Breedt
Tel 012 804 8941
Hannie Conradie
Tel: 012 804 9103

WYK C3

Corrie Sweers
082 337 0031
Joe Pretorius
083 445 8860
May Pretorius
Tel: 012 804 3147

WYK C4

Herman Booysen
Tel: 012 804 7103
Peet Aucamp
Tel: 084 510 6621
Miempie Booysen
Tel: 012 804 7103