Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

 
            
 

 

 

 

 Gemeente wat God voluit dien, gedryf deur die Heilige Gees.

Wyke

BLOK A OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Ko÷rdineerder

Gielie Fourie
Tel: 082 375 0807

Jan Strydom
Tel: 083 297 8517

Ria Nieuwoudt
Tel: 082 875 2877

 

 

 

 

WYK A2

Frank Nickols
082 496 3385

Jan Strydom
Tel: 083 297 8517

Denise De Ridder
Tel: 079 498 9424

WYK A3

Gielie Fourie
Tel: 082 375 0807

Hendrik Gous
082 446 1702

Carena Liebenberg
Tel: 083 618 7678

WYK A4

Eugene Eagleton
082 553 7545

Johan Buys
Tel: 083 298 5841

Jeanri v/d Walt
084 598 7566

WYK A5

Willie Snyman
Tel: 012 804 2379

Delene Snyman
Tel: 083 324 1071

Beverly Burger
072 099 6709

 

BLOK B

OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Ko÷rdineerder

Hennie Grobler
Tel: 012 804 3751
Martie Booysen
Tel: 012 804 2631
Inkie Liebenberg
Tel: 012 804 1237

 WYK B1

Wim van Lochem
Tel: 082 415 1119
Careylee van der Walt
012 804 0282
Marthie Nickols
Tel: 012 804-8491

WYK B2

Jan Horn
Tel: 012 804 8273
Anton Liebenberg
Tel: 082 781 2643
Marie Horn
Tel: 012 804 8273

WYK B3

Hennie Grobler
Tel: 012 804 3751
Petro Venter
Tel: 082 452 2855
Debbie du Plessis
Tel: 012 804 3747

WYK B5

Eddie Liebenberg
072 893 4252
Martie Booysen
Tel: 012 804 2631
Margreet van Lochem
012 361 2736
 

BLOK C

OUDERLING DIAKEN WYKSUSTER

 Ko÷rdineerder

Herman Booysen
Tel: 012 804 7103
Danie Breedt
Tel 012 804 8941
Beppie Roux
Tel: 012 804 4689

 WYK C1

Sarel Venter
Tel: 071 673 5353
Rika Wandrag
Tel: 082 953 9183
Rika Wandrag
Tel: 082 953 9183

WYK C2

Boet Conradie
Tel: 012 804 9103
Danie Breedt
Tel 012 804 8941
Hannie Conradie
Tel: 012 804 9103

WYK C3

Corrie Sweers
082 337 0031
Joe Pretorius (Palms)
083 445 8860
Dalene Grobler (Silv.sig)
012 804 3751
May Pretorius
Tel: 012 804 3147

WYK C4

Herman Booysen
Tel: 012 804 7103
Johan Burger
Tel: 071 623 6556
Miempie Booysen
Tel: 012 804 7103