Amptenare

Funksionarise

Skriba – Breëkerkraad

Eddie Liebenberg

Wildevylaan 68
Lynnwood Manor

012-804-1237

072-893-4252

Skriba – Ouderlinge

Jan Horn

079-319-9785

Kassier

Caréna Liebenberg

083-618-7678

Bestuur van die Diakonie

Voorsitter

Anton Liebenberg

082-781-2643

Ondervoorsitter

Dalene Grobler

083-324-1071

Skriba

Delene Snyman

083-324-1071

Kassier

Petro Venter

082-534-2158

Bestuur van die Susters

Voorsitter

Dalene Grobler

079-631-3045

Sekretaris

Caréna Liebenberg

083-618-7678

Tesourier

Petro Venter

082-452-2855