Nuusbrief  – 21 Julie  2019

16Dit gaan goed met die volk wat kan jubel tot u eer,

wat in u lig lewe, Here.

17Hulle besing u Naam die hele dag, hulle prys u reddingsdade;

18U is die krag waarin hulle roem. Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet.

Psalm 89:16-18

 

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees. Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe.  Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel, ook hulle wat nie in Hom glo nie.  Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

 

Kleuterbegeleiding

Daar is weer vanoggend en elke Sondagoggend van die skoolkwartaal kleuterbegeleiding vir kleuters 4 jaar oud  tot gr 2. Ouers kan hulle voor die diens neem na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar verskillende elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.  

Aandsamekoms vanaand

 

Ons het weer vanmiddag om 17h00 ons volgende samekoms. Ons lees en bespreek Hebreers 7 en 8.  Ons sing ook heerlik saam en na die tyd is daar lekker verversings. Almal is baie welkom.       

 

Ons erediens vandag:

Ontmoetingsgedeelte

Votum :  Ps 89:16-18(in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps 34:1,6,8(1936,166 )

Apostoliese Geloofsbelydenis 

Sang:  Lied 171:1,2             

           

Verootmoedigings en
versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord:

Filippense 4:1-9

Verootmoediging en versoening:

Daniël 9:4-6,18,19        

Sang:  Lied 510:2,3,4        

 

Woordgedeelte 

Gebed

Skriflesing: Filippense 2:12-18              

Teksvers: Filippense 2:15,16   

Prediking met tema:

Wees voortdurend `n ligdraer in jou lewe.

 

Antwoordgedeelte

 

Sang:  Lied 488:1,2,3

Gebed

Kollekte – Diakonale dienswerk

Sang:  Sk 18-7 : 1,9,10

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-2

 

Tema van die preek:

Wees voortdurend `n ligdraer in jou lewe.

Tema van die preek: 
Wees voortdurend `n ligdraer in jou lewe.

 

Dis ons elkeen se roeping, elke dag, waar ons ookal gaan.  Om ligdraers te wees.  Wat hou dit in om ligdraers te wees?  Waarom is dit so belangrik, juis ook vandag in  die tyd waarin ons lewe?  Kom ons lê ons met nuwe ywer hierop toe.  Dan sal ons ook groei om `n  gesonde gemeente van Christus te wees wat die evangelie met woorde en dade na buite uitdra vandag. En mag die Here gee dat ons daardeur geseënd sal wees sodat ander ook sal kom om Hom te kom dien.    

 

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Ekumenisiteit

Diensbeurt:

Oudl. B1

Kobus Nel

Katkisasie:

Les 16

Teeskink-beurt:

Susters van Wyk B1

Lief en leed

Hennie Grobler is steeds in die Pretoria Oos Hospitaal waar hy behandeling ontvang.  Hy het leukemie en het tans ook `n longinfeksie.  Ons bid vir spoedige uitkoms en beterskap. 

 

Dirk Putter is weer tuis na  behandeling in die Wilgers Hospitaal vir hartversaking.  Hy moet moontlik weer `n hartoperasie ondergaan.  Ons bid ook vir hom vir oplossings en herstel.      

Geloof is altyd in `n Persoon.

Dis altyd `n mosie van vertroue dat God  kan.

Soms maak ons die fout om ons geloof in die ding te stel wat ons wil hê Hy vir ons moet doen:

Hy moet laat reën, Hy moet my kind wat swaar leer deur die eksamen help,

Hy moet die geliefde spaar…Dis ietwat verkeerdom, want geloof is `n

bevestiging dat God kan en `n berusting in wat Hy besluit.

– I L de Villiers

Kom ons bid.  

 

In Esegiël 36:26,27 hoor ons die woorde van die Here deur sy profeet: Ek sal julle `n nuwe hart en `n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle `n hart van vleis gee. Ek sal my Gees in julle gee en Ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom.

 

Met hierdie woorde in gedagte dink ons vanoggend aan die verskriklike misdaadtoestand in ons land.  Ongeveer 50 mense word per dag vermoor, talle meer vroue word daagliks verkrag, honderde aborsies vind daagliks plaas, nog talle en talle ander dinge.  Kom ons bid vir bekering in die misdadigers se harte en lewens. Kom ons bid dat die Here harte sal reinig en nuut sal maak, sodat misdadigers  tot Hom sal terugkeer en hulle lewens sal inrig volgens sy Woord en opdragte.         

 

Byeenkomste hierdie week en verder:

Maandag 22Julie:

Toebroodjies – Laerskool Silverton

 

Dinsdag 23 Julie:

Bediening en Beplanningskommissie 19:00

 

Dinsdag 30 Julie – Katkisasie en jeugkommissie vergadering

Bybelskool verskuif na  1 Augustus

 

Verjaarsdae hierdie week:

Hartlik geluk aan die lidmate

wat hierdie week verjaar. 

Ons wens u ‘n  geseënde

en vreugdevolle

nuwe  lewensjaar toe.

**21 Jul  – Vis Fourie (Belydend)   Wyk: C4

*22 Jul – Dalena VIiljoen (Belydend)   Wyk: A4

23 Jul – Ria Nieuwoudt  (Belydend)    Wyk: B2

*23 Jul  – Dientjie Rosema (Belydend)     Wyk: B4

*25 Jul – Tineke Vorster  (Belydend)  Wyk: C4

 

* = 70 en ouer / ** = 80 en ouer

Gemeente Ontbyt:

 

Wanneer: 24 Augustus 2019

R50 pp

Kinders onder 15 gratis

Bespreek solank jou sitplek by Anton Liebenberg

082-781-2643

Datums vir Jaarprogram:


Mosterdsaadjies:

Vrydag 2 Augustus

Vrydag 25 Oktober  – Afsluiting

Gemeente Ontbyt

24 Augustus 2019

 

Gemeente-wegbreek: Shekinah

1-3 November 2019


Uitkykverkoping: Volg. datum

31 Augustus 2019

 

Gemeente Ontbyt:

25 Augustus –  R50pp, kinders onder 15 gratis

 

Omgewingspitkos  56

Meeste van ons lewe te midde van ‘n konstante geraas in omgewings wat sidder van menslike tot allerlei meganiese versteurings. Stilte is vandag al ‘n luukse. Hoe min het ons werklike stilte wat so stil is dat dit hoorbaar stil is. Waar jy alleen is met stilte omdat jy weet dat dit genees en tot bedaring bring. Wees stil en weet dat Ek God is (Ps 42:11). Dan alleen kan jy diep met God praat en ontvanklik vir sy stem wees.Vermy dus konfrontasie met stilwees want baie het bang geraak daarvoor omdat dit vreemd is. Mag stilte ‘n tyd van volheid, hoop en vervulling vir jou wees terwyl jy wag op langdurige vredige stilte in die hemel. Los dus ook die oorfoonmusiek wat dit van jou ontneem.

 

Sop:  Groot Nood!!

 

Dit raak nou al hoe koeler en al hoe meer mense kom vra vir ʼn koppie sop by ons hek. Die sop gaan verskriklik vinnig wanneer ek het.

Ek wil graag ʼn beroep doen op ons lidmate om ʼn bietjie sop of self ʼn bord oorskiet kos te skenk vir ons honger
naastes wat op straat bly.

Die sopkombuis is dolleeg.

Dis makliker om ʼn koue aand te oorleef as mens ʼn ietsie in die maag het.

Dan benodig ons ook weer leë bakkies om die sop in te verpak. Leë yogurt/feta
houers werk die beste.  Kos en bakkies kan by die kerk afgelaai word.

By voorbaat dankie, Caréna

Baie dankie aan die wat reeds bygedra het.

 

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Kopieë van vorige preke

is gratis beskikbaar

op die ou konsistorie tafel.

of kan bestel word

by die Kerkkantoor.

 

Orrelfonds Nuus:  R9 035.00  – 

Mikpunt is R27 000

Ons orrelfonds groei stadig maar seker. Dit word op die oomblik deur die susters gedryf.

Indien u graag ‘n bydrae wil maak tot die fonds, kan u ‘n donasie in die susters se rekening betaal.

MERK NET ASB DUIDELIK DAT DIT VIR DIE ORRELFONDS IS.

Susters:  GSO Silverton ABSA Rekening nr. : 934-334-2168 Silverton tak

 

 

NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

 

Die addisionele  boekrakke in die  biblioteek huisves al die nuwere boeke wat voorheen op die boekwaentjie was. Dit is alle boeke wat na 1995 uitgegee is. Die nuutste uitgawe van ons tydskrifte is nog steeds op die boekwaentjie uitgestal.

 

Ons nuwe boeke vir hierdie maand is:

 

TAYLOR,  Nancy     Wie is Jesus regtig? Leer ken die Weg, die Waarheid en die Lewe; deur Nancy Taylor en Philip Ryken.  Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Van die belangrikste vrae wat ons kan vra, handel oor Jesus. Die antwoorde op hierdie vrae help ons om die rede vir ons bestaan te verstaan en maak die deur tot die ewige  lewe oop. Daar is altesaam 60 vrae met bypassende skrifgedeeltes.

Klassifikasie no.: C4 / TAY   (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

BLOM,   Nadine   Ankers vir vandag; hoop, God se woord, geloof, gebed, liefde, genade.  Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Elke Christen het ankers nodig, dit wat ons vashou aan God en wat keer dat ons lewensbootjie op die rotse loop. Die skryfster vertel van valse ankers wat ons in die steek laat, maar sy wys ook op dié ankers waaraan elkeen van ons met vertroue kan vashou. 

Klassifikasie no.:  M5 / BLO    (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

LEROUX-VAN DER BOON,  Marzanne    Ter wille van die vaders (Zechut Avot). Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Die werk is ‘n godsdienste roman wat hom in Israel afspeel. Dit is die tiende titel in die skryfster se Israel-reeks.

Klassifikasie no.:  T / LER      (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

Margreet van Lochem

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

 

Fase een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Efesiërs Efesiërs 6: 18-24 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

1.  Waarna verwys die “alles” in vers 16 ?

2.  Hoe kom die ware gebed in ons tot stand volgens vers 16?

3.  Vir wie moet ons nog bid volgens vers 16 en wat kan ons vandag prakties vir hulle bid?

4.  Watter opdrag tot voorbidding kry ons in vers 19 en hoe kan ons dit vandag prakties uitleef in ons gemeente?

5.  Watter praktiese voorbeeld van meelewing vind ons in verse 21 en 22?

6.  Wat sê die Here toe aan sy kinders volgens vers 23?

7.  Watter belangrike vereiste geld hulle wat deel wil hê aan die genade van God volgens vers 24?   

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

PSALMSANG-AAND

GK Pretoria-Alkantrant weekliks op

Woensdae om 18:30. 

Onthou asseblief om R20 saam te bring om die

koste van die aand te bestry.

En onthou om ‘n psalmboekie saam te bring.

Vir

ons

Jeug

Mosterdsaadjie    

–     2 Augustus

Hiermee nooi ons graag alle laerskool kinders en hul maatjies uit om op Vrydag 2 Augustus, saam te kom kuier by die kerk. Ons begin so van 5 uur die middag en gaan aan tot so 7:00nm. Hierdie is ‘n gratis sosiale geleentheid vir ons jong maats en hulle is welkom om vriende saam te bring. Ons gaan hulle voer, speletjies speel en springkasteel spring.

RSVP: Carena 083-618-7678 teen Donderdag op die laatste.

 

12 Wie hom laat leer,

wil graag kennis ontvang;

wie hom nie laat teregwys nie,

is ’n dom mens.

Spreuke 12:1