Nuusbrief  –  14 April  2019

5Dit gaan goed met mense vir wie u huis ’n tuiste is: hulle hou nie op om U te prys nie.  

 

6Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan.

Ps 84:5,6

 

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees. Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe.  Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel, ook hulle wat nie in Hom glo nie.  Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Kleuterbegeleiding:

 

Daar is weer vanoggend en elke Sondagoggend van die skoolkwartaal, uitgesonderd langnaweke en nagmaalsondae, kleuterbegeleiding vir kleuters 4 jaar tot graad 2.

Ouers kan hulle voor die diens bring na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar verskeie elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.

Ons erediens vandag:

 

Ontmoetingsgedeelte:

Votum :  Ps 84:5,6 (in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps 31:1,3,5(1936,143 )

Apostoliese Geloofsbelydenis

Sang:  Lied 155:1,2,3

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord:  Filippense 4:1-4, 12-16

Verootmoediging en versoening –  Ps 51:3,4

Sang: Sk 5-4:1,2

 

Woordgedeelte

Gebed

Skriflesing: Johannes 12:1-11

Teksvers:  Johannes 12:6,7

Prediking met tema: Ons opofferende liefde vir Jesus.

 

Antwoordgedeelte

Sang: Lied 219:1,2

Gebed

Kollekte – Diakonale dienswerk

Sang: Ps 145:10,11,12 (1936, 697)

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-3

 

Tema van die preek:  Ons opofferende liefde vir Jesus.

                                                                                    

Tema van die preek:  

 Ons opofferende liefde vir Jesus.

 

Dis ongeveer `n week voor Jesus se kruisdood.  Hy praat al oor sy begrafnis.  Rondom Hom steeds twee soorte reaksies.  Haat en liefde vir Hom. Tragies dat die haat hier van een van sy eie dissipels kom. Die liefde van `n vrou, Maria, die suster van Lasarus. 

Agter Judas se optrede sit selfliefde en nie liefde vir sy Meester nie.  Uit Maria se optrede teenoor Jesus straal ware liefde vir Hom. Dis liefde wat bereid is om opofferings te maak.  Is ons ook bereid om dit vir Hom te doen. Aan watter voorbeelde kan jy dink van opofferings vir Jesus?    

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Kerklike Tydskrifte

Diensbeurt:

Oudl. Sarel Venter

Wyk C1

Katkisasie:

Les 9

Teeskink-beurt:

Wyk B2

Aandsamekoms.

 

Ons het weer vanaand `n aandsamekoms wat om 17h00 begin. 

Ons begin met voorlesings en bespreking van die Hebreërboek. 

Vanaand Hebreërs 1 en 2. 

Ons sing ook heerlik saam en na die tyd geniet ons verversings.

Almal welkom, ook vriende.

 

 Erediens op Goeie Vrydag

Eerskomende Vrydag (19 April) ,

Goeie Vrydag,

het ons `n gesamentlike diens

met Meyerspark gemeente

om 9h00 in ons kerkgebou.            

 

Gemeente wegneemete 5 Mei  

Etes is R70 per bord en kinders R30

Julle kan name opgee by enige een van ons:

Ria Niewoudt, Petro Venter, Dalene Grobler

of Caréna Liebenberg

Spyskaart is: Bobotie en Geelrys

    Oondgebakte groente

      Groenslaai

Malvapoeding en Vla

 

 

Byeenkomste hierdie week en verder:

In die lig van die komende langnaweek verskuif die Bybelskool, van Donderdag 18 April, na 25 April.

 

Maandag 15 April

L/S/ Silverton toebroodjies

 

Vrydag 19 April   –  Goeie Vrydag

Gesamentlike diens met Meyerspark om 9:00 by Silverton

 

Lief en leed:

Iremgard Minnaar is steeds in die Wilgers Hospitaal waar sy behandeling ontvang na `n beroerte. Haar toestand is steeds ernstig.

Johan Burger sterk tuis aan na erge pyn en sal moontlik in die toekoms  hospitaalondersoeke ondergaan.  Ons dink in ons gebede aan julle .

Mag die Here by julle wees en spoedige beterskap gee. 

 

 

Om God lief te hê is iets baie groters as om Hom net te ken. – Thomas Aquinas   

Broederontbyt:

Ons gaan vanjaar weer `n heerlike broederontbyt hou.  Dit vind plaas op Saterdagoggend 18 Mei. 

By die ontbyt gaan ons ook saam dink en gesels oor ons gemeente. 

Ons wil graag hê dat al ons broeders in die gemeente die geleentheid sal bywoon.

Maak solank `n aantekening in julle dagboeke. 

Daar is nie kostes verbonde nie.   Die diakens neem die leiding met die reëlings. 

Jy kan solank jou naam opgee by Leendert Theunissen. 

Ons sien al uit daarna.             

Groeistrategie – inspirerende eredienste:

Net om ons gedagtes oor hierdie saak te verfris.  In `n wêreldwye studie onder meer as 1000 gemeentes uit verskeie kerkverbande is vasgestel dat daar 8 groeibeginsels teenwoordig was by gemeentes wat in getalle gegroei het.  Een van hierdie beginsels wat voorgekom het by groeiende gemeentes was – inspirerende eredienste.

Dit is dan ook die beginsel waarop ons graag hierdie ses maande in ons gemeente wil fokus. Van tyd tot tyd in die eerste ses maande van die jaar sal ons die verskillende elemente van die erediens in die prediking vanuit die Woord oordink.

Kom ons bid.

 

Dankbaarheid is `n belangrike deel van ons gebedslewe. 

In Efes 5:20 lees ons: Dank die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus. 

Wanneer ons oë geestelik oopgaan deur die kragtige werking van die Heilige Gees, sien ons so baie dinge raak waarvoor ons die Here kan dank. Die gewone klein aardse dingetjies soos die lewe self, krag, gesondheid, kos, `n woonplek, `n werkplek, en so baie meer. 

Dan sien ons ook die dieper geestelike geskenke raak wat die Here uit genade aan ons uitdeel.  Die vergewing van ons sondes, die voorreg om sy kinders te wees, die ewige lewe.  Uit die Woord word dit duidelik dat ons die Here selfs kan dank vir beproewings en swaarkry. Waarom? Want daardeur is Hy besig om ons te vorm, ons sterk te maak in ons geloof, ons te laat groei in ons gehoorsaamheid aan Hom.

Ja, kom ons dank die Vader oor alles, want Hy laat alle dinge ten goede meewerk vir sy kinders wat Hom liefhet.            

 

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Verjaarsdae die week


Hartlik geluk aan die lidmate
wat hierdie week verjaar.  

Ons wens u ‘n  geseënde en
vreugdevolle nuwe  lewensjaar toe

 

16 Apr – Jannie Kruger (Belydend)    Wyk: B2

16 Apr – Johnny Seegers (Belydend)     Wyk: A1

 

  1. Omgewingspitkos

In ses dae het God alles volmaak in die ganse heelal geskape. Versier met allerlei maaksels van lewend tot leweloos en met detail wat net bewondering wek.

Fotobeelde van God se almag. Ons fraaie vroutjies se vername taak hierin is nie net om veral die kerk uit te beeld nie (Openb. 12), maar ook om die mens se kant in skeppingsversiering te bring (1 Tim 2:9) .

Hoe volmaak ding hul elegansie mee met ander dinamiese natuurpatrone soos die mooi van ‘n sampioen se onderpand, sebrastrepe,  ‘n wawielspinnekop se vroegoggendsyblink web of die gesinkroniseerde draaie en swaaie van ‘n voëlswerm en ‘n skool vis.

Alles wondere van God se openbaring in die natuur, waarna die Nederlandse Geloofsbelydenis as Sy voorsienigheid verwys. 

 

      NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

 

Nuwe boeke hierdie maand is:

Murray,   Lizette     Briewe aan God; hartsgesprekke met die Vader en bemoediging uit sy Woord.    

Vereeniging, CUM, 2018. Prys: skenking.

 

Kinders van God gesels op velerlei maniere met hul vader. Die boek is gesprekke in briefvorm. Kwelvrae,

lewenskwessies, hartsverlanges – niks is te klein of te groot om al skrywende aan die Vader se adres te rig. Sy antwoord

kom deur gepaste Skrifgedeeltes wat weer hoop en insig bring.

Klassifikasie nommer:   C 3 / MUR     ( Met ‘n rooi kol gemerk)

 

Coetzer,  Susan     Bruistablette vir die lewe.    Kaapstad, Lux Verbi,   2018.   Prys: skenking

 

Ons almal is op soek na iets wat ons nie net ‘n paar uur woema sal gee nie, maar wat ons daagliks sterker en kragtiger

sal maak te midde van uitdagings, terleurstellings en ontnugterings. Met ‘n kort boodskap vir elke dag , gebaseer op ‘n

teksvers en aangevul met ‘n gebed,  kry die modern vrou inspirasie en hoop  elke dag om  voluit te leef as gelowige.

 

 

Margreet van Lochem

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

 

Fase een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Efesiërs Efesiërs 6: 1-9 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

1.  Watter verantwoordelikheid het kinders volgens verse 1 en 2 teenoor hulle ouers?

 

2.  Hoe lyk dit vandag by kinders in hierdie opsig?

 

3.  Watter belofte word aan kinders gegee wat aan hierdie opdragte gehoorsaam is? Vgl vers 2,3

 

4.  Watter opdrag kry vaders in vers 4?

 

5.  Watter 4 vereistes geld die slaaf (arbeider) se gehoorsaamheid aan sy eienaar volgens vers 5?

 

6.  Wat is die dieper boodskap van vers 6,7?

 

7.  Hoe beloon God die wat goed doen? ( vers 8)

 

8.  Hoe moet eienaars optree volgens vers 9 teenoor hulle slawe? Waarom?

 

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

HP drukkers – gee jou bod.

Laaste kans om ‘n bod in te sit!!

Deon Mocke het vir ons gemeente 2 splinternuwe HP drukkers geskenk vir fondsinsameling. 

Dit is HP Deskjet 3639 drukkers met “Wifi,print, scan,copy” fasiliteite. 

Indien jy belangstel kan jy tot en met 14 April `n bod indien by Carena. 

Die hoogste bod sal dan oorweeg word, aangesien ons `n minimum waarde het .

Here, ek wil aan U dink , U ken, U liefhê.

Laat dit in my groei totdat U my volmaak verander het.

– Augustinus

Vir

ons

Jeug

23Wat ek jou voorskryf, is ’n lamp, my onderrig is ’n lig;

wie hom laat teregwys, is op die pad na die lewe toe.

Spreuke 6:23