Nuusbrief  – 6 Oktober  2019

1 Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,

sing tot eer van die Here,almal op aarde!

2Sing tot eer aan die Here, prys sy Naam,

verkondig elke dag sy reddingsdade!

Ps 96:1,2

 

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees.

Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe. 

Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel,
ook hulle wat nie in Hom glo nie. 

Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap. 

Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Daar is weer vanoggend tydens die diens en elke Sondag van die skoolkwartaal

uitgesonderd langnaweke en Nagmaal-Sondag kleuterbegeleiding tydens die diens vir kleuters

van 4 jaar tot gr 2.

Ouers kan hulle voor die diens neem na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar

verskillende elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.

 

Ons erediens Sondag

Ontmoetingsgedeelte

Votum :  Ps 96:1,2 (in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps 46:1,6(1936,236 )

Apostoliese Geloofsbelydenis

Sang: Ps 18: 1,14 (1936, 71)

 

Verootmoedigings en
versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord:  1 Petrus 3:8-17

Verootmoediging en versoening: Efesiërs 2:8-10

Sang:  Lied 241:1,2

 

Woordgedeelte

Gebed

Skriflesing:  Openbaring 1:9-2:7

Teksvers: Openbaring 2:4,5

Prediking met tema :  Hoe gaan dit met ons liefde vir die Here?

 

Antwoordgedeelte

Sang:  Lied 334:1,2,3,4

Gebed

Kollekte vir diakonale dienswerk

Sang:  sk 9-3:1,2

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-3

 

Tema van die preek
Hoe gaan dit met ons
liefde vir die Here?

 

Ons begin vandag met `n reeks van sewe preke oor die briewe van die Here Jesus aan  die sewe gemeentes destyds in Klein Asië. Vanoggend bekyk ons die eerste van hierdie briewe – aan die gemeente in Efese.  Die Here wys hierdie gemeente op goeie dinge wat by hulle plaasvind , maar ook op dinge wat minder goed is. Een van die dinge wat by hulle agteruitgegaan het, is hulle liefde vir Hom.  Hulle het Hom nie meer so lief gehad soos aan die begin nie.  Waarop sou die begin dui?  Hoe kon hulle dit regstel?  Hoe gaan dit met ons liefde vir die Here?

 

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Gemeente Uitgawes

Tel van bydraekoeverte:

Lourens Peacock

Erens van der Walt

Katkisasie:

Les 24

Teeskink-beurt:

Wyk A4

Lief en leed

Corrie Coetzee is in die Hart hospitaal in Parkstraat opgeneem eergister.  Sy kry tans bloedoortappings  omdat sy te min bloed het.

Ons bid vir almal wat tuis aansterk na hospitaalbehandeling of operasies.
Mag die Here julle versterk en julle kragte laat herstel.

 

Gee gerus ook die lief, die goeie dinge wat in julle lewens en die van ons kinders gebeur deur aan ds Wicus sodat dit ook hier genoem kan word met dank aan die Here.

 

Om God lief te hê is iets baie groters
as om Hom slegs te ken.
– Thomas Aquinas

 

Saailand en Jaarprogram 2020

Ek wil graag ʼn beroep doen op almal om hulle inligting in die Saailand na te gaan en enige veranderinge aan die Kerkkantoor deur te gee. Indien u nie ʼn Saailand het nie, of dalk u kopie verplaas het, kan u met liefde een by die kantoor aanvra, of sommer net u besonderhede deurgee per e-pos (carena@gksilverton.co.za) of sms/whatsapp (083-618-7678) of die kantoor skakel tydens kantoor ure: 012-804-2940 (Dinsdag tot Vrydag, 9-12)

Dan wil ek ook graag ʼn beroep doen op die verskeie Kommissies en Saamroepers om ook die verkeie groepe se inligting in die Saailand nagaan, sowel as die beplanning vir volgende jaar sodat ons die datums om die nuwe Jaarprogram kan aanbring. Ek wil dit so gou as moontlik in Oktober inkry asb, sodat ons nog genoeg tyd het vir die verwerking.

Kontak my gerus indien daar enige vrae is.

Groete

Caréna Liebenberg

carena@gksilverton.co.za

012-804-2940

083-618-7678

Kom ons bid.

Daar is `n element in ons gebede wat bekend staan as toewyding. Dit is woorde in ons gebede waarmee ons ons toewyding aan Hom uitspreek.  Hier kan ons dink aan dinge soos – Ek wil graag na U luister, ek wil graag u opdragte uitvoer, ek gee my oor in u hande en u wil, ek wy my lewe toe aan U om U met my hele lewe  te gehoorsaam. En dan  ook die belangrike saak waaroor dit in die prediking vanoggend gaan.  Om in toewyding aan die Here  in ons gebede ook ons liefde vir die Here te verklaar.  Dawid doen dit so opreg in ps 18:2 – “Ek het U baie lief, Here, my sterkte.”  Kom ons maak hierdie woorde ook steeds meer deel van ons gebede tot die Here.

 

Verjaarsdae hierdie week:

Hartlik geluk aan die lidmate

wat hierdie week verjaar. 

Ons wens u ‘n  geseënde

en vreugdevolle

nuwe  lewensjaar toe.

9 Okt – Carena Liebenberg (Belydend)   Wyk: A3

***10 Okt – Millie Botha (Belydend)    Wyk: C4

*10 Okt  – Marie Horn (Belydend)  Wyk: B2

 

* = 70 En Ouer /  *** = 90 En Ouer

 

Saailand en Jaarprogram 2020

Ons begin nou met die opstel van die Jaarprogram en Saailand vir 2020.

Ons wil graag ‘n beroep doen op alle lidmate om hul inligting in die Saailand na te gaan, en die kerkkantoor en/of hul ouderling van enige verandering te laat weet. Indien u nie die weeklikse inligting en inspirasie ontvang nie, het ek dalk nie u regte e-pos adres nie. Ons maak ook baie gebruik van sms, en benodig dan korrekte selnommers.

Enige nuwe inligting of veranderinge kan gestuur word na carena@gksilverton.co.za, of sms/whatsapp na 083 618 7678, of u kan my direk skakel tydens kantoor ure by 012-804-2940 (Dins. – Vry. 9vm – 12uur.)

Byeenkomste hierdie week en verder

 

Maandag 7 Oktober:

L/S/ Silverton toebroodjies

 

Dinsdag 8 Oktober:

Bybelstudiegroep 9:30

Bediening en beplanning 198:00

 

Donderdag 10 Oktober:

Ouderlinge toerusting 19:00

 

Here, ek wil aan U dink, U ken, U liefhê.
Laat dit in my groei totdat U my volmaak verander het.
– Augustinus.

 

Datums om te onthou!!

Dieretuin Uitstappie

Saterdag 19 Oktober

Mosterdsaadjies:

Vrydag 25 Oktober  – Afsluiting

Gemeente-wegbreek: Shekinah

1-3 November 2019


Uitkykverkoping: Volg. datum


26 Oktober  –  Laaste een vir die jaar!

Omgewingspitkos  70

As dit by weersake kom is ons almal in dieselfde boot – ryk en arm. 
Klimaats-verwante rampspoed bederf groei en ontwikkeling wat alle vlakke van die
gemeenskap kwesbaar maak. Ons beleef ook in ons suiderlande toenemende uiterste klimaatsgebeurtenisse soos lange droogtes en siklone. ‘n Warmer, meer
ongestadigde en minder voorspelbare klimaat is ons voorland. Ons moet meer kennis neem van die rol van ekstreme gebeure as drywers van ons weerlose bestaan.

Vergeet maar om die natuur mak te maak om mensebesetting te vermeerder. 

Vermy oordaad en raak  ekologies gevoelig. Wees dankbaar dat weens God se

natuurverbond (Gen 9:11-17) ons steeds nie weerloos teenoor die groot natuur  sal wees nie.

(Ingestuur van Admin buro )

 

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Kopieë van vorige preke

is gratis beskikbaar

op die ou konsistorie tafel.

of kan bestel word

by die Kerkkantoor.

 

Orrelfonds Nuus:  R9 035.00  – 

Mikpunt is R27 000

Ons orrelfonds groei stadig maar seker. Dit word op die oomblik deur die susters gedryf.

Indien u graag ‘n bydrae wil maak tot die fonds, kan u ‘n donasie in die susters se rekening betaal.

MERK NET ASB DUIDELIK DAT DIT VIR DIE ORRELFONDS IS.

Susters:  GSO Silverton ABSA Rekening nr. : 934-334-2168 Silverton tak

 

 

NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

Die biblioteek het weer ‘n houer met splinter nuwe boeke present gekry – baie dankie daarvoor! Kom kyk gerus na die diens ‘n bietjie na ons boekvoorraad in die klein konsistorie.

Ons nuwe boeke hierdie maand is:

SHIRER,   Pricilla    Die wapenrusting van God; ‘n 7 week aksieplan om oorwinning te behaal in die geestelike stryd.    Uitg. CUM, datum 2017.

Hierdie Bybelstudie is baie meer as net ‘n Bybelse beskrywing van die dinge wat ‘n gelowige moet hê. Dit is ‘n aksieplan om jou wapenrusting aan te trek en ‘n verpersoonlikte strategie te ontwikkel om oorwinning oor die vyand te verseker.

Klassifikasienommer:   M / S H I      (Met ‘rooi kol gemerk)

SPANGLER,  Ann     Die Name van God; verryk jou verhouding met die Vader deur die betekenis van sy Name te ontsluit.     Uitg. CUM,   datum, 2017.

Die werk fokus op die Name en titels van God. Dit bestudeer God en Jesus se Name soos dit in die Ou en Nuwe Testament geopenbaar word – die God wat volkome heilig, almagtig, verrassend, genadig en liefdevol is.

Klassifikasienommer:   C 4 / S P A      (Met ‘n rooi kol gemerk)

PELSER,   Jannie      (Samesteller)    Vroue van die Woord; inspirerende oordenkings vir vroue wat ‘n verskil wil maak.   Uitg. CUM,   datum 2018.

Hierdie dagboek dek ‘n verskeidenheid onderwerpe wat vroue raak. Dit is geskryf deur vroue soos jy wat meer doen as kosblikke pak, inkopies doen en werksverslae skryf – hulle volg in die voetspore van die Meester die Een wat gesê het “Volg My”

Klassifikasienommer:   O / P E L      (Met ‘n rooi kol gemerk)

DE KOCK,   Helene     As dood Lewe word; ‘n verhaal van bemoediging vir elkeen wat ‘n geliefde aan die dood moes afstaan.   CUM, 2de uitg. 2017.

“Die dood werk met elkeen anders. Maar God werk in ‘n sekere opsig eenders met almal wat glo. As jy hulp en troos vra, krý jy dit.” Hierdie werk is die verhaal van die skryfster en haar gesin na die skielike dood van haar seun.

Klassifikasienommer:   M 5 / D E K     ( Met ‘n rooi kol gemerk)  –  Margreet

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

Fase een – Fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – Fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – Fokus op die Woord van God. Lees Filippense 1: 27 – 2:4 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

1.  Watter belangrike waarheid leer ons uit die begin van vers 27? 

2.  Hoe moes hulle optree teen teenstanders van hulle geloof en lewenswandel? (v27,28) 

3.  Waar kom hulle standvastigheid ten diepste vandaan? V 29 

4.  Hoe bemoedig Paulus hulle in vers 30 en hoe kan ons hierdie beginsel vandag nog toepas? 

5.  Watter belangrike opdrag van hierdie brief kry hulle en ons vandag in 3:2 

6.  Watter dinge moet hulle motiveer en dring om hierdie opdrag in vers 2 uit te voer as ons kyk na 3:1? 

7.  Watter twee positiewe opdragte kry ons in verse 3 en 4? 

8.  Watter sondes sal deur die uitvoer van hierdie opdragte verhoed word volgens verse 3 en 4.

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

Werkloosheid – kan jy dalk help?

David en Gift Shake sukkel al baie lank om werk te kry. David installeer kombuiskaste en ander kaste en Gift het`n diploma in veeartsenykunde. Hulle sal enige werk oorweeg.  Skakel hulle by 076 400 2154 as jy dalk kan help.

Johnny Seegers is werkloos en kan herstelwerk aan huise of eiendomme  doen. Hy kan ook in – en uitvoere by ondernemings hanteer. Sy selno is 072 246 7320

Gert Britz het baie ondervinding met elektriese installasie, soos bv pompe en bedrading.  Hy kan ook elektriese en ander werk aan eiendomme  doen.
Sy selno is 083 251 8274.

 

Vir

ons

Jeug

Dieretuinuitstappie.

 

Ons katkisasiekinders

(hoër- en laerskool) gaan

Saterdag 19  Oktober weer vir `n 

uitstappie na die dieretuin toe.

Dit is altyd  `n lekker geleentheid en

ons wil ouers en kinders

nou al daarop wys. 

Volgende Sondag sal ons meer

besonderhede gee.

’n Sagte antwoord laat woede bedaar;
’n krenkende woord laat woede ontvlam. Spreuke 15:1