Nuusbrief  – 16 Junie  2019

21Bly in die liefde van God.

Vestig steeds julle verwagting op die

barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat

die ewige lewe aan julle sal gee. 

Judas 1: 21

 

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees. Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe.  Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel, ook hulle wat nie in Hom glo nie.  Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Kleuterbegeleiding:

Vanweë  die skoolvakansie sal daar weer op 14 Julie kleuterbegeleiding wees.

 

Ons erediens vandag:

Ds. Nico Ligthelm

 1. Votum

 2. Seëngroet

 3. Loflied: Ps.89-1:1 en 3

 4. Geloofsbelydenis (Apostoliese)

 5. Sing: Skrifb.15-1:1 en 2

 6. Wet (Ex.20 – 1983 vertaling)

 7. Sing: Ps.9-1:9,10 en 12

 8. Gebed

 9. Sing: Ps.74-1:2,15 en 16

 10. Skriflesing:

       Judas verse 1 en 2 en dan 17 tot 23 (1983-vertaling)

 1. Teks: Judas verse 1c en 21a (Ek haal die teks aan: “… deur Jesus Christus bewaar (1c) … bly in die liefde van God.” (vs.21a

 

Tema van die preek:

Hoekom bewaar God jou?

 

 1. Gebed

 2. Kollekte

 3. Slotlied: Ps.118-2:1 en 4 (dis die Cloete-beryming)

 4. Slotseën

 5. Sb 13-3

 

Tema van die preek:

Hoekom bewaar God jou?

 

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Gemeentelike Uitgawes

Diensbeurt:

Oudl.

Katkisasie:

Geen

Teeskink-beurt:

Vrywilligers

Byeenkomste hierdie week en verder:

Geen

Basuin Bydraes:

Nuwe Basuin is vandag beskikbaar in die vakkies by die deure.

Neem gerus een of twee.

Baie dankie aan almal wat so hard gewerk het om dit saam te stel.

 

Gemeente Ontbyt:

 

Wanneer: 24 Augustus 2019

R50 pp

Kinders onder 15 gratis

Bespreek solank jou sitplek by Anton Liebenberg

082-781-2643

 

Verlof ds Wicus.

 

Ds Wicus neem die tweede deel van sy langverlof vanjaar vanaf 11 Junie tot en met 8 Julie. 

 

Kantoor gesluit vir die skoolvakansie

Die kantoor sal vanaf Maandag 24 Junie tot Maandag 8 Junie gesluit wees.

Datums vir Jaarprogram:


Mosterdsaadjies:

Vrydag 2 Augustus

Vrydag 25 Oktober  – Afsluiting

 

Gemeente-wegbreek: Shekinah

1-3 November 2019


Uitkykverkoping: Volg. datum

6 Julie

 

Gemeente Ontbyt:

25 Augustus –  R50pp, kinders onder 15 gratis

 

Jesus het gegaan om vir ons plek te berei,

en die Heilige Gees is gestuur om ons vir daardie plek voor te berei.

– Anoniem

 

Kom ons bid.  

 

Dankbaarheid is `n uiters belangrike deel van `n lewende gebedslewe. 

In die Bybel kry die gelowiges die opdrag – Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons

Here Jesus Christus. (Efes 5:20)

 

Dankbaarheid behoort ons harte en lewens te deursuur.

`n Dankbare mens is ook `n gelukkige mens. 

Daar is soveel gewone aardse dinge waarvoor ons die Here kan dank.

Die lewe self, krag vir elke dag, `n werk of beroep om te beoefen, kos op die tafel,

`n bed om op te slaap,  kinders, kleinkinders, ens. En dan is ons nog nie eers by die heerlike

geloofswaarhede en beloftes van die Here waarvoor ons elke dag maar net met verwondering die

Here kan dank nie. Die gawe van geloof, die Heilige Gees en sy werk in ons harte en lewens,

die vergifnis van sondes, gawes en talente, die ewige lewe.   Waarom kan ons die Here uiteindelik

vir alles , ja selfs die moeilike dinge in ons lewens, dank? Omdat daar in Rom 8:28 die volgende

waarheid staan: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir  die wat Hom liefhet,

die wat volgens sy besluit geroep is

Sop:  Groot Nood!!

 

Dit raak nou al hoe koeler en al hoe meer mense kom vra vir ʼn koppie sop by ons hek. Die sop gaan verskriklik vinnig wanneer ek het.

Ek wil graag ʼn beroep doen op ons lidmate om ʼn bietjie sop of self ʼn bord oorskiet kos te skenk vir ons honger
naastes wat op straat bly.

Die sopkombuis is dolleeg.

Dis makliker om ʼn koue aand te oorleef as mens ʼn ietsie in die maag het.

Dan benodig ons ook weer leë bakkies om die sop in te verpak. Leë yogurt/feta
houers werk die beste.  Kos en bakkies kan by die kerk afgelaai word.

By voorbaat dankie, Caréna

Baie dankie aan die wat reeds bygedra het.

 

Posbus 15703

LYNN EAST

  0039

            Tel (012) 819 1181

            Sel:    082 324 9399

            E-Pos:posvirsusan@gmail.com

kerk@kameeldrift.net

 

                                                                                    30 Maart 2019

 

Gesamentlike uitreik na die President Kruger Kinderhuise

 

Voorsitter Susters/ Diakonie

 

Kom ons span weer saam!

 

Die susters van die Gereformeerde Kerk Kameeldrift bied hierdie jaar op DV 24 Augustus  die sewentiende damesoggend aan in samewerking met  gemeentes in en om  Pretoria ten bate van die kinderhuise in Pretoria en Reddersburg.

 

Al is julle gemeente nie in en om Pretoria nie, kan julle steeds  deel wees van die projek deur middel van donasies sodat ons ‘n groot verskil op een oomblik kan maak.  Die kinderhuise verwelkom  die impak van so ‘n groot finansiële inspuiting op een tydstip. . Die kinderhuis maak die geskatte inkomste van die projek reeds deel van hul begroting.

 

 Ons besef dat baie gemeentes in elk geval bydraes gee aan die kinderhuise en verstaan as julle nie bydra tot die projek  nie. Oorweeg dit tog om wel steeds net ‘n klein bedraggie ,al is dit R50, by te dra  sodat ons  ‘n groot eenmalige bedrag aan hulle kan oorhandig in Augustusmaand en ons as liggaam van Christus so ‘n verskil in die lewe van kinders  maak.

 

Verlede jaar  kon  ons ‘n rekordbedrag bedrag van R203000 .00 aan die kinderhuise oorhandig danksy die wins van  R156432.00 van die damesoggend en die  R46568.00  wat ons as donasies gekry het  van gemeentes wat reageer het op hierdie  versoek om bydraes. .

 

Ons vra met vrymoedigheid weer om donasies by gemeentes dwarsoor die land. U totale  kontantbydrae word ten volle oorbetaal aan die kinderhuise. Die  koste van die funksie word gedra deur die bydraes van ander borge. Kennis van elke gemeente se bydrae word aan die kinderhuisbesture deurgegee en dit verskyn ook op die oggend se program. Indien u dalk verlede jaar bygedra het en nie so ‘n bedanking van die kinderhuis ontvang het nie, laat weet my asseblief, want dan was daar iewers ‘n administratiewe fout.

 

 Enige bedrag is welkom! Hou in gedagte dat elke rand iets werd is. Moenie nie bydra omdat u dink u bydrae gaan te gering wees nie. Sommige gemeentes gee R200.00,  ander R1000.00 en ander selfs R10000.00. 

 

As julle besluit/beplan  om hiertoe by te dra, sal ons bly wees as julle ‘n e-pos kan stuur om daarvan kennis te gee  voor 30 Junie. Die donasie moet verkieslik inbetaal wees voor of op  12 Augustus sodat ons dit kan verwerk in die program.

 

.

Ons dank God wat hierdie projek nou al vir 18 jaar onderhou. Bid asseblief ook dat ons elke jaar die middele sal he om dit volhoubaar te kan aanbied. 

 

 

Dankie by voorbaat                                                     Rekeningbesonderhede:

                                                                                    ABSA Derdepoort

Susan Fourie( Tel 082 324 9399)                               Susters Gereformeerde Kerk Kameeldrift

(Susters Gereformeerde Kerk Kameeldrift)               Tjekrekeningno:1430 810 088

                                    Verwysing:  Kinderhuisdonasie  + gemeente naam  

Omgewingspitkos 51

Die ‘waarheid’ is onveranderlik en is slegs by God in sy Woord te vinde. ‘n Getuie is iemand wat kan bevestig dat hy instaan vir die waarheid maar ook iemand wat onder eed kan lieg. Slegs die redeloos geskape skepsele, sonder die mens, kan onbevange van die waarheid getuig (Ps 19:2-5). ‘Kyk na die voëls …’, ‘Let op die lelies …’, ‘Gaan na die miere …’.  Klein verganklike skepseltjies basuin die absolute waarheid oor die almag van God en die skoonheid van die werke van Sy hande uit. Slegs die gelowige kind van God aanvaar die getuienis van die skepping. Die ongelowige dig dit toe aan evolusie of aan toeval.  Die ruggraat van die waarheid bly die liefde wat die volle wil van God omsluit – ook om Sy skepping te laat floreer.

 

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Kopieë van vorige preke

is gratis beskikbaar

op die ou konsistorie tafel.

of kan bestel word

by die Kerkkantoor.

 

Verjaarsdae die week

 

**16 Jun – Koekie de Klerk (Belydend)    Wyk: C2

20 Jun – Sarel Venter (Belydend)   Wyk: B1

 

** = 80 en ouer

 

 

Orrelfonds Nuus:  R9 035.00  – 

Mikpunt is R27 000

Ons orrelfonds groei stadig maar seker. Dit word op die oomblik deur die susters gedryf.

Indien u graag ‘n bydrae wil maak tot die fonds, kan u ‘n donasie in die susters se rekening betaal.

MERK NET ASB DUIDELIK DAT DIT VIR DIE ORRELFONDS IS.

Susters:  GSO Silverton ABSA Rekening nr. : 934-334-2168 Silverton tak

 

 

NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

 

Die addisionele  boekrakke in die  biblioteek huisves al die nuwere boeke wat voorheen op die boekwaentjie was. Dit is alle boeke wat na 1995 uitgegee is. Die nuutste uitgawe van ons tydskrifte is nog steeds op die boekwaentjie uitgestal.

 

Ons nuwe boeke vir hierdie maand is:

 

TAYLOR,  Nancy     Wie is Jesus regtig? Leer ken die Weg, die Waarheid en die Lewe; deur Nancy Taylor en Philip Ryken.  Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Van die belangrikste vrae wat ons kan vra, handel oor Jesus. Die antwoorde op hierdie vrae help ons om die rede vir ons bestaan te verstaan en maak die deur tot die ewige  lewe oop. Daar is altesaam 60 vrae met bypassende skrifgedeeltes.

Klassifikasie no.: C4 / TAY   (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

BLOM,   Nadine   Ankers vir vandag; hoop, God se woord, geloof, gebed, liefde, genade.  Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Elke Christen het ankers nodig, dit wat ons vashou aan God en wat keer dat ons lewensbootjie op die rotse loop. Die skryfster vertel van valse ankers wat ons in die steek laat, maar sy wys ook op dié ankers waaraan elkeen van ons met vertroue kan vashou. 

Klassifikasie no.:  M5 / BLO    (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

LEROUX-VAN DER BOON,  Marzanne    Ter wille van die vaders (Zechut Avot). Uitgewer CUM, datum 2018.

 

Die werk is ‘n godsdienste roman wat hom in Israel afspeel. Dit is die tiende titel in die skryfster se Israel-reeks.

Klassifikasie no.:  T / LER      (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

Margreet van Lochem

BETHLEHEM KLEUTERSKOOL

Die kleuterskool by die Mamelodi-wes gemeente  is op soek na  ‘n dvd speler. Hulle het ‘n ruk terug ‘n inbraak gehad en  hulle speler is gesteel. Daar is ‘n aantal dvds wat geskik is vir die heel kleintjies. Indien iemand dalk kan help sal hulle baie bly wees. 

Baie dankie.   Margreet van Lochem

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

 

Fase een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Efesiërs Efesiërs 6: 10-17 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

 1. Ons lees maklik vers 10 mis wanneer ons oor die wapenrusting van die gelowige dink.

  Waarom sou ons krag nodig hê en hoe sal ons dit soek. Vgl ook Mat. 7:7,8 

 1. Hoe lyk die duiwel se listige aanslae in die daaglikse lewenspraktyk? Vers 11 

 1. In watter soort stryd of oorlog is ons betrokke? Vers 12 

 1. Wat is die doel van ons stryd? Vgl ook 2 Tim. 4:7,8 

 1. Bespreek kortliks die verskillende dele van die wapenrusting en wat julle onder die betekenis daarvan verstaan soos dit in verse 14-17 beskryf word. 

 1. Watter is die enigste deel van die wapenrusting wat nie vir verdediging nie, maar vir aanval gebruik word? 

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

Kom ons help.

 

David en Gift Shake is in groot nood. 
Hulle is albei werkloos terwyl David `n diploma in bemarking het en Gift in veeartsenykunde.
David spesialiseer in die installasie van kombuiskaste.  Hulle is egter bereid om enige werk te doen, ook huis en tuinwerk. 

Indien jy kan help of weet van iets skakel hulle gerus by 072 129 2007.

Hulle is ook dringend op soek na nuwe   huisvesting  – verkieslik `n tuinwoonstel of iets soortgelyk.

 

Sommige mense meen dat die Heilige Gees `n onpersoonlike krag is.

Maar die Heilige Gees is `n Persoon met spesifieke eienskappe,

die derde Persoon van die Goddelike Drie- eenheid.  Hy is Iemand met wie jy kan praat,

na wie jy kan luister;

Iemand wat jy hartseer kan maak as jy ongehoorsaam is;

Iemand wat nie sal rus voordat Hy jou lewe nuut gemaak het nie 

– Nina Smit.  

Vir

ons

Jeug

2Selfverheffing bring vernedering;
wie nederig is, het wysheid. Spreuke 11: 2