Bloke en Wyke 

Ouderlinge, Diakens en Wyksusters

Blok, Wyk

Ouderlinge

Diakens

Wyksusters

Koördineerder
Blok A

Eugene Eagleton

Jan Strydom

Ria Nieuwoudt

Wyk A1

Willie Snyman

Delene Snyman

Beverley Burger

Wyk A2

Vakant

Jan Strydom

Denise de Ridder

Wyk A3

Anton Versteeg

André Minnaar

Caréna Liebenberg

Wyk A4

Eugene Eagleton

Fransie Seegers

Jeanri vd Walt

Koördineerder
Blok B

Vakant

Anton Liebenberg

Vakant

Wyk B1

Kobus Nel

Johnny Seegers

Vakant

Wyk B2

Jan Horn

Anton Liebenberg

Marie Horn

Wyk B3

Vakant

Petro Venter

Liza Eagleton

Wyk B4

Eddie Liebenberg

Vakant

Margreet van Lochem

Koördineerder 
Blok C

Corrie Sweers

Leendert Theunissen

Vakant

Wyk C1

Sarel Venter

Leendert Theunissen

Petro Brits

Wyk C2

Vakant

Dalene Grobler

Hannie Conradie

Wyk C3

Corrie Sweers

Joe Pretorius

May Pretorius

Wyk C4

Vakant

Peet Aucamp

Miempie Booysen