Tuis

Kantoorure:
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Faks: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

Kantoorure:
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Faks: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

ONS WAARDES

Skrifgetrouheid - Ons bou alles op God se Woord en groei steeds in ons kennis daarvan.Liefde - Bo alles vir God - daarna vir ons naaste soos vir onsself, en vir God se skepping
Geloof - Ons vertrou op God drie-enigHoop - Ons beleef God se beloftes en verwag Sy uitkoms in alles
Eensgesindheid - Ons dink en wek saam - en ons vwerskil, dan in liefdeDiensbaarheid - Ek is hier om te dien - na binne en buite - nie om gedien to word nie
Individualiteit - One erken elkeen se individualiteit - God het immers aan elkeen van ons unieke gawas gegeeEvangeliserend - Met alles wat ons doen en sĂȘ, wil ons die Evangelie soos die lig laat skyn sodat ongelowiges disipels van Jesus kan word en afgedwaaldes kan terufkeer na God toe
Uitnemendheid - Ons doen alles op ons beste uit danbaarheid teenoor GodAan God die eer! - Dit is ons hoogste roeping