Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Faks: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

 
                 
 

 

 

 

 Gemeente wat God voluit dien, gedryf deur die Heilige Gees.

ONS WAARDES

Skrifgetrouheid
Ons bou alles op God se Woord en groei steeds in ons kennis daarvan.

Liefde
Bo alles vir God - daarna vir ons naaste soos vir onsself, en vir God se skepping

Geloof
Ons vertrou op God drie-enig

Hoop
Ons beleef God se beloftes en verwag Sy uitkoms in alles

Eensgesindheid
Ons dink en werk saam - en as ons vwerskil, dan in liefde

Diensbaarheid
Ek is hier om te dien - na binne en na buite - nie om gedien te word nie
 

Individualiteit
Ons erken elkeen se individualiteit - God het immers aan elkeen van ons unieke gawes gegee
 

Evangeliserend
Met alles wat ons doen en sÍ, wil ons die Evangelie soos die lig laat skyn sodat ongelowiges disipels van Jesus kan word en afgedwaaldes kan terufkeer na God toe

Uitnemendheid
Ons doen alles op ons beste uit dankbaarheid teenoor God

Aan God die eer!
Dit is ons hoogste roeping