Tuis

Kantoorure:
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Faks: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za

ONS WAARDES

 

Skrifgetrouheid –

Ons bou alles op God se Woord

en groei steeds in ons

kennis daarvan.

Liefde –

Bo alles vir God –

daarna vir ons naaste soos vir onsself,

en vir God se skepping

Geloof –

Ons vertrou op God drie-enig

Hoop –

Ons beleef God se beloftes en verwag Sy uitkoms in alles

Eensgesindheid –

Ons dink en wek saam

– en as ons verskil,

dan in liefde

Diensbaarheid –

Ek is hier om te dien

– na binne en buite

– nie om gedien to word nie

Individualiteit –

Ons erken elkeen se individualiteit

– God het immers aan elkeen van

ons unieke gawas gegee

Evangeliserend –

Met alles wat ons doen en sĂȘ,

wil ons die Evangelie soos die lig laat

skyn sodat ongelowiges disipels van

Jesus kan word en afgedwaaldes

kan terugkeer na God toe

Uitnemendheid –

Ons doen alles op ons

beste uit danbaarheid

teenoor God

Aan God die eer! –

Dit is ons hoogste roeping